8.3 Kleine getallen en wetenschappelijke notatie

8.4 Eenheden van tijd en omrekenen van tijdseenheden