8.1 Grote getallen en data-eenheden

8.2 Grote getallen en wetenschappelijke notatie