Uitleg van 3 huiswerkopdrachten

Uitleg voor les 2