Frequentietabel

Centrummaten

Hieronder staan 4 powerpoints van de 4 centrummaten:

- Gemiddelde

- Gewogen gemiddelde

- Modus

- Mediaan

Frequentietabel