Vermenigvuldigingsfactor deel 1

Vermenigvuldigingsfactor deel 2