Grafiek maken bij een tabel

 

5) zet de punten uit de tabel in het assenstelsel

 

6) Teken door de punten een vloeiende lijn en zet de titels bij de

     assen