Negatieve getallen optellen (+- wordt -)

Negatieve getallen aftrekken (-- wordt +)