TIPS:

- De horizontale as noemen we ook wel de X-as

- De verticale as noemen we ook wel de Y-as

- Coordinaten doe je altijd eerst horizontaal dan verticaal --> (h,v)

 

OORSPRONG = Het punt (0,0)

 

ROOSTERPUNT = Alle punten waar de coordinaten gehele getallen zijn